Šta je Bowen Tehnika?
Toggle

     Bowen tehnika (Bouteh) predstavlja jedan od najvažnijih terapijskih koncepta u svetu danas. Ona se zasniva na teoriji da, kada se postigne totalna relaksacija tela, aktivira se unutrašnja sposobnost tela i uma da se vrate u balans i harmoniju.

    Bowen tehnika je jedinstven oblik neuromišićnog remodeliranja. Ona deluje ne samo preko nervnog sistema, na strukturnom i mišićnom nivou, već i putem krvotoka i limfnog sistema. Poznata je po tome što ubrzava rehabilitaciju pacijenata, ali popravlja i kompletno unutrašnje stanje organizma.

    Ova terapija je novi koncept rada na telu, koji nije preuzet ni iz jedne druge manuelne tehnike:

Dolazi do bolje usklađenosti tela – ali nema manipulacije na zglobovima ili kostima kao kod hiropraktike,

Povređeni ili napeti mišići se rasterećuju i popravlja se limfotok – ali nema istezanja i gnječenja mišića kao kod masaže,

Meridijani brzo uspostavljaju tok – ali rad se ne zasniva na meridijanima, niti liči na akupresuru ili akupunkturu,

Unutrašnje fiziološke promene su česte – ali nije neophodno da se izazivaju emocionalne reakcije kao kod nekih psihosomatskih terapija (reakcija um-telo).

    Skoro svi koji su imali Bouen tretman rekli su da se osećaju prijatno i opušteno, i da imaju snažan osećaj lakoće i zadovoljstva.

    BOWEN TEHNIKA je svuda u svetu pozdravljena od klasične, alternativne i komplementarne medicine, kao NAJBOLJA briga za zdravlje!

    Iako tražite način da naučite kako da pomognete ljudima da se reše bola i patnje, tada potražite BOWEN TEHNIKU!