Učenje Bowen TehnikeToggleAustralijska Akademija Bowen Terapije

Program obuke za 2017-2018Moduli 1 & 2 4-dnevni osnovni kurs (32 časa)
- Studenti dobijaju izvanredan materijal za kurs
sa sveobuhvatnim i detaljnim objašnjenjima
- Priručnik sa vizuelnim i pisanim objašnjenjima.
- Za vežbanje na članovima porodice i prijateljima
cena : 350 €
Moduli 3 & 4 4-dnevni kurs (32 časa, oko 3 meseca kasnije)
- Revizija modula 1+2 uključujući i novi priručnik
sa novim procedurama
- Pismena i praktična procena
cena : 350 €
Moduli 5 & 6 4-dnevni kurs (32 časa, oko 3 meseca kasnije)
- Revizija svih prethodnih modula uključujući i novi
priručnik sa novim procedurama
- Pismena i praktična procena
cena : 350 €
Modul 7 2 dana revizije + 2 dana kurs (32 časa, oko 3 meseca kasnije
- Prva 2 dana je revizija svih procedura
- Trećeg i četvrtog dana je pismeni ispit i praktična procena
- Dostaviti 10 studija slučajeva u elektronskoj formi
cena : 350 €


    VAŽNO: Neophodni kriterijumi za dobijanje Bowen diplome praktičara, od strane Australijske Akademije Bowen Terapije i članstva u B.T.A.A. su:

1. Završen Modul 7 (128 časova minimum)
2. Uspešno položeni pismeni i praktični ispit
3. Dostavljeno 10 studija slučajeva u elektronskoj formi
4. 60 časova Anatomije i Fiziologije
5. Viši sertifikat prve pomoći

    Kao član B.T.A.A ili Udruženja u vašoj zemlji dobijate pravo da vaše ime bude navedeno na www.bowtech.com sajtu kao i na web sajtu u vašoj zemlji i pravo da pohađate “Advanced” i “Master” opcione kurseve.
Kako bi zadržali punopravno članstvo, Bowtech praktičari treba da pohađaju minimum 32 časovni kurs, sa B.T.A.A. akreditovanim instruktorom, svake 2 godine, ili 16 časova godišnje (16 CEU po godini).


Opcioni kursevi:


Modul 8 2 dnevni kurs (16 časova)
- Revizija svih procedura iz modula 1-6, fino podešavanje rada
i saveti za poboljšanje rezultata
- Ovaj kurs vas kvalifikuje za 2 dnevni napredni
- advanced kurs (S.P.1 = modul 9)

cena : 175 €
Modul 9 (S.P.1a – Napredni kurs) 2 dnevni kurs (16 časova)
- Novi priručnik, sa 12 novih dinamičnih procedura
- Minimum 9 meseci nakon položenog modula 7
cena : 300 €
Modul 10 (S.P.1b) 2 dnevni kurs (16 časova)
- Minimum 6 meseci nakon odslušanog modula 9
- Revizija svih procedura sa modula 9 plus pismeni ispit i praktična
procena, dobijanje diplome S.P.1., kao i zvezdice pored vašeg imena
na web sajtu u vašoj zemlji
cena :300 €
Modul 11 (S.P.2a – Master kurs) 2 dnevni kurs (16 časova)
- Uključuje novi priručnik i 30 novih procedura
cena : 400€
Modul 12 (S.P.2b) 2 dnevni kurs (16 časova)
- Revizija svih procedura sa modula 11, pismeni ispit i
praktična procena, dobijanje diplome S.P.2, kao i druge
zvezdice pored vašeg imena na web sajtu u vašoj zemlji
cena : 400 €
PTC (modul 8 – Profesionalni kurs za praktičare):
2 dnevni kurs (16 CEU)
- Akreditovan od strane Bowtech-a.
- Ovaj kurs drži isključivo Andrew Zoppos,
Registrovani viši internacionalni instruktor i počasni
doživotni član Australijske Akademije
za Bowen Terapiju
- Za praktičare (koji su položili modul 7)
- Diskusija i saveti za teške slučajeve;
- Profesionalna etika – kako organizovati kliniku,
kako se predstaviti, kako prići klijentu,
i odgovarajući formulari za istoriju slučaja;
- Alternativni kriterijumi procene i različiti
pristupi za slučajeve koji ne odgovaraju
na tretmane – Fizioterapija i metode T.C.M
– spinalni nervni korenovi i njihove inervacione regije,
povezanost sa meridijanima,
mišići udruženi sa njima i odgovarajuće Bowen procedure,
ciklusi bioritma;
- Nove Bowen procedure, odgovarajuće kombinacije
i protokoli za hronična stanja;
- Metafizički pojmovi za samo-zaštitu i
čišćenje sobe za tretman;
cena : 300 €


BOWEN KURSEVI    Bowtech obuka se sastoji od četiri kursa u trajanju od po četiri dana, koji se organizuju svakih 3 meseca. Ovo vreme između kurseva je neophodno kako bi studenti vežbali ono što su naučili i kako bi se navikli na procedure.

    Prva tri kursa se sastoje svaki od po dva modula i na poslednjem, modulu 7 (oko 9-12 meseci od početka obuke), se polaže pismeni i praktični deo ispita kako bi stekli diplomu praktičara, koju izdaje Australijska Akademija za Bowen Terapiju (Bowtech).

    Obuku drži Alexandra Antoniou – akreditovani instruktor Bowtech-a, na engleskom jeziku, sa simultanim prevodom na srpski i svi priručnici koji se dobijaju su na srpskom jeziku (ili engleskom – na zahtev).

    Broj studenata je ograničen. Kako bi osigurali mesto, neophodno je uplatiti depozit u iznosu od 100 Eur u našoj kancelariji u Beogradu. U slučaju otkaza učesnici treba da obaveste kancelariju najmanje dve nedelje pre početka kursa, u suprotnom se depozit ne vraća.

    Za učenje ove tehnike nije neophodno prethodno medicinsko obrazovanje. Ipak, za dobijanje diplome praktičara neophodan je dokaz o studiranju najmanje 60 časova anatomije i fiziologije od strane priznate institucije i sertifikat o položenoj prvoj pomoći.    Za prosustvo na Bowen kursevima neophodno je da imate:
- Kratko isečene nokte (nakon pokazivanja procedura učićete pokrete tako što ćete vežbati jedni na drugima i zbog tačnog položaja radimo na goloj koži, tako da moramo da osigramo da nećete ostaviti ogrebotine na koži kolega)
- Udobna odeća i “radna oprema” – šorts ili kupaći kostim, itd.
- Krejon (kako bi obeležili na koži tačna mesta na kojima se izvode pokreti)
- Dva velika peškira (jedan za sto za masažu a drugi da se pokrijete)
- Sveska za beleške
- Dobro raspoloženje!

    Kurs počinje u 9h i završava se u 17 h svakog dana. Postoje dve pauze za kafu (jedna pre podne i druga posle podne), na kojima obezbeđujemo vodu, čaj, kafu, biskvite, keks, itd., i pauza za ručak između 13.30 i 14.45, gde svako odabere gde će da ruča (postoji restoran blizu mesta održavanja seminara).

    Za dodatne informacije, kontaktirajte koordinatore ili instruktora.

    Vidimo se uskoro!